ถกด่วน ร่างพระราชกฤษฎีกาใช้งบสร้างเสริมสุขภาพ

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.

แถลงความคืบหน้าให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม ข้าราชการ ใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ สปสช. โดย นพ.โอภาสกล่าวว่า งบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง วงเงินรวมทั้งหมด 204,140.03 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP) ประมาณ 10% หรือ 21,381.11 ล้านบาท แยกเป็น งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับประชาชนในสิทธิ บัตรทอง 16,235.07 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 5,146.04 ล้านบาท หรือ 2.5% เป็นงบฯสำหรับสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มประชาชนสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาอาจไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทำให้ต้องมีการชะลอการจัดสรรงบประมาณเฉพาะส่วนนี้ แต่ยืนยันว่าประชาชนทุกคนทุกสิทธิยังสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ ส่วนการออกเป็นพระราชกฤษฎีกานั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ และเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าทั้ง 3 กองทุนสามารถทำงานร่วมกันได้

งบสร้างเสริมสุขภาพ

ด้าน นพ.จเด็จกล่าวว่า สปสช.ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) สำหรับการใช้งบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จำนวน 6 ฉบับตาม กลุ่มของประชาชนที่ได้รับสิทธิ โดยในวันที่ 9 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษเร่งด่วน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอร่างฯ ให้ รมว.สธ. เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.พิจารณาต่อไป.

ข่าวสุขภาพเพิ่มเติม : แพทย์เตือน กินอาหารไขมันสูง เสี่ยง “นิ่วในถุงน้ำดี”